tvub
wimabooks
COVID-19 BARCELONA RUBÍ

AÑADIR
CAPAS
GUARDA
TU MAPA
PROPOSTES

VULNERABILITAT I EMERGÈNCIA SOCIAL

17. Volem estar i ser útils en un Pla integral de persones en situació de vulnerabilitat social de tot l'Àrea

18. Construir lleres d'acompanyament per a gestionar els temes relacionats amb l'habitatge i amb la pobresa energètica, molt important en els nostres barris.

19. Promoure al costat de les administracions i els sectors econòmics presents en el territori, una formació d'acord amb les necessitats presents i futures de les gents dels nostres barris i generar millors vincles amb sectors educatius, especialment universitats.

20. Volem ajudar-vos a exigir un pla de vacunació de la covid-19 transparent i amb ritmes adequats.

21. Finançar el Consorci del Besòs perquè es doti d'instruments adequats per a generar i facilitar dades fiables, acabant també amb aquesta diferència entre ciutats depenent de les capacitats econòmiques de les unes i les altres.